ثبت نام کلینیک دندان پزشکی

   اطلاعات کاربری   

   مشخصات فردی   

برای انتخاب بیش از یکی "Control"، یا "Command" روی Mac، را پایین نگه دارید.

   نقشه   
درصورت تمایل روی نقشه محل مطب یا محل کار خود را نزدیک کرده و روی آن دوبار کلیک کنید، همچنین میتوانید آن را کشیده و به جای دیگری منتقل نمایید. آخرین نقطه ای که روی آن کلیک میکنید به عنوان محل مطب یا محل کار شما در پرتال ذخیره میشود. این محل را بعدا میتوانید از بخش تغییر پروفایل نیز تغییر دهید